در فرآیندهای صنعتی علاوه بر نقشه الکتریکال تابلو برق گاهی نیز نقشه پلان محوطه و فرآیند صنعتی نیز ارائه می شود. به کمک این نقشه می توان چیدمان تجهیزات و همچنین سمبل های الکتریکی که بیرون از تابلو برق و در محوطه خط تولید یا فرآیند صنعتی قرار دارند را نمایش داد. در نرم افزار اتوکد الکتریکال این امکان وجود دارد که تجهیزات نقشه الکتریکال و پلان خط تولید و فرآیند را نسبت به یکدیگر آدرس دهی کرد به گونه ای که به راحتی محل یک تجهیز را از روی نقشه الکتریکال و در پلان فرآیند پیدا و ردیابی نمود. به عنوان مثال فرض کنید یک موتور الکتریکی در بخشی از خط تولید قرار دارد، حال می خواهیم از روی پلان خط تولید موقعیت و آدرس این موتور را در نقشه الکتریکال نیز به دست آوریم و یا برعکس؛ در نقشه الکتریکال بخواهیم جایگاه فیزیکی این موتور را در پلان خط تولید و فرآیند پیدا کنیم. این کار برای عیب یابی سریع تجهیزات و یافتن محل دقیق آنها بسیار سودمند خواهد بود. نرم افزار اتوکد الکتریکال با آدرس دهی هوشمند این دو نقشه کار یافتن یک تجهیز را بسیار آسان می کند.

 

بازدید امروز این صفحه : 6
تعداد بازدید تا کنون : 1099